Sorry, we do not have the English translation of this text.

Radijo siustuvų centro pastato rekonstrukcija, Eišiškių pl. 9, Vilniuje (TP, D)

Rekonstruojamas pastatas.
rekonstrukcija   konstrukcijos   pamatai